Change Language/Changer la langue/Alterar Idioma/Cambiar Idioma:

If you would like to know how to enlarge penis and want to read our guides in your language,
choose it from the following list.

Please remember, this translation is produced automatically.  Close

Tshuab xam zauv o noov

Kwv yees koj tau hais qhov ntev ntawm koj tus mob noov tam sim no muaj cai ua ntej koj pib koj tus noov o. Qhov no yuav pab koj txiav txim uas noov o yog zoo rau koj. Sau rau koj tam sim no tebchaws loj (koj puas paub ntsuas koj tus noov?)thiab xaiv tau ntev npaum li cas koj yuav mus ntxiv rau koj kev pab noov o. Tshuab xam zauv o noov yuav tam sim no qhia koj npaum li cas koj yuav tau siv txawv o txoj kev.

Tshuab xam zauv o noov

Tu siab noov o tswvyim yog muaj nyob rau hauv cov lus xwb.
Your Size: 
Months to Use: 
Your PenisSizeGainsAction
Before Enlargement
13 cm.
-
 
With Pills Penis Enhancement Pills:
6 cm.1 cm.
With Patches Penis Enhancement Patches:
5.75 cm.0.75 cm.
With Oils Penis Enhancement Oils:
5.35 cm.0.35 cm.
With Exercises Penis Enlargement Exercises:
7 cm.2 cm.
With Extender Penis Enlargement Extender:
7.15 cm.2.15 cm.
Please note, results shown in this penis enlargement calculator are based on average usage. Results will vary, these results are only meant as a guidance to your new penis size!

Methods to compare: